Vách trưng gạch ,trưng bày gạch men ấn tượng và nổi bật | T0

4/1/11 Đường Bông Sao , Phường 5 , Quận 8 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam.