Kệ trưng bày cửa tại TPHCM , Bình Dương , Đồng Nai | T0

4/1/11 Đường Bông Sao , Phường 5 , Quận 8 , Thành Phố Hồ Chí Minh , Việt Nam.